Głodny urlopu? Zamów 20% taniej z kodem: "URLOP" na min. 5 dni

Wybierz dietę i dowiedz się więcej

Dowozimy do ponad 3000 miejscowości. Sprawdź czy jesteśmy u Ciebie!

*Nie znalazłeś swojej miejscowości? Sprawdź raz jeszcze w panelu zamówień, znajduje się tam aktualna lista obsługiwanych przez nas miast.
05 czerwca 2024

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą “Głodny urlopu?”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1  Organizatorem konkursu pod nazwą “Głodny urlopu?” (zwanego dalej: Konkursem) na stronie pogotowie-dietetyczne.pl Organizatora jest PD Fit Damian Drozdowski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Skrybicze 17, 15-606 Białystok, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001022733 NIP: 9662174494 (dalej zwany „Organizatorem”).

1.2  Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

1.3  Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.pogotowie-dietetyczne.pl

1.4  Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym. 

1.6  Przystępując do Konkursu uczestnik tym samym wyraża zgodę na warunki konkursowe określone Regulaminem.

2. ZAŁOŻENIA I CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1 Konkurs trwa od 06.06.2024 r. do 28.08.2024 r. do godziny 23:59.
2.1.1 Konkurs składa się z 6 etapów, dalej Etapy:
Etap 1: W wyborze zwycięzców 17.06.2024 udział biorą zamówienia złożone w okresie 06.06.2024 - 17.06.2024

Etap 2: W wyborze zwycięzców 04.07.2024 udział biorą zamówienia złożone w okresie 18.06.2024 - 03.07.2024

Etap 3: W wyborze zwycięzców 18.07.2024 udział biorą zamówienia złożone w okresie 04.07.2024 - 17.07.2024

Etap 4: W wyborze zwycięzców 01.08.2024 udział biorą zamówienia złożone w okresie 18.07.2024 - 31.07.2024

Etap 5: W wyborze zwycięzców 15.08.2024 udział biorą zamówienia złożone w okresie 01.08.2024 - 14.08.2024

Etap 6: W wyborze zwycięzców 29.08.2024 udział biorą zamówienia złożone w okresie 15.08.2024 - 28.08.2024 

2.2 Informacje o Konkursie będą publikowane na profilu Facebook, Instagram oraz stronie internetowej pogotowie-dietetyczne.pl Organizatora.

2.3 Rozstrzygnięcie Etapów Konkursu zostanie ogłoszone na Facebooku oraz Instagramie, stronie Organizatora odpowiednio w dniach 17.06.2024, 04.07.2024, 18.07.2024, 01.08.2024, 15.08.2024, 29.08.2024 trwania Konkursu. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub otrzymają informację drogą elektroniczną.

3. ZASADY KONKURSU

3.1  Czas trwania Konkursu: 06.06.2034 r. do 28.08.2024 r. do godziny 23:59.

3.2  Konkurs będzie polegać na złożeniu zamówienia przez stronę pogotowie-dietetyczne.pl na dowolny catering dostępny na stronie pogotowie-dietetyczne.pl na okres minimum 5 dni, wypełnianiu formularza (zwanego dalej: Formularz) na stronie pogotowie-dietetyczne.pl (https://www.pogotowie-dietetyczne.pl/konkurs/) i odpowiedzeniu na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu. Zwycięzcy będą wyłaniani na podstawie kreatywności udzielonej odpowiedzi oraz spełnieniu warunków Konkursu przez jury Organizatora (zwane dalej: Jury).

3.3  Organizator zastrzega, że główną nagroda to voucher na wypoczynek o wartości 1000 zł + voucher na catering 500 zł. Zostanie ogłoszony jeden zwycięzca nagrody głównej w każdym etapie Konkursu. Łącznie nagrodę główną wygrywa 6 osób, po jednej w każdym Etapie trwania Konkursu. Dodatkowe nagrody oferowane w Konkursie to 24 vouchery na catering oferowane za 2 miejsce (odpowiednio po 4 w każdym Etapie), każdy o wartości 500 zł oraz 96 butelek przyznawanych dla uczestników Konkursu jako wyróżnienie (odpowiednio po 16 w każdym Etapie).

3.3.1 W wyborze zwycięzców Etapu 1 dnia 17.06.2024 udział biorą zamówienia z okresu 06.06.2024 - 17.06.2024. Nagrodę główną otrzymuje osoba, która udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu. Nagrodą główną jest voucher na wypoczynek o wartości 1000 zł + voucher na catering o wartości 500 zł. Nagrodę za drugie miejsce otrzymują ex aequo 4 osoby, które udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu z wyłączeniem odpowiedzi udzielonej przez osobę otrzymującą nagrodę główną. Nagrodami za 2 miejsce są 4 vouchery na catering o wartości 500 zł, po jednym dla każdej osoby zajmującej drugie miejsce. Etap 1 przewiduje dodatkowo 16 nagród wyróżniających dla uczestników 1 Etapu wybranych przez Jury w drodze wyboru kreatywnych odpowiedzi. Nagrodą wyróżniającą jest butelka.

3.3.2 W wyborze zwycięzców Etapu 2 dnia 04.07.2024 udział biorą zamówienia z okresu 17.06.2024 - 03.07.2024. Nagrodę główną otrzymuje osoba, która udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu. Nagrodą główną jest voucher na wypoczynek o wartości 1000 zł + voucher na catering o wartości 500 zł. Nagrodę za drugie miejsce otrzymują ex aequo 4 osoby, które udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu z wyłączeniem odpowiedzi udzielonej przez osobę otrzymującą nagrodę główną. Nagrodami za 2 miejsce są 4 vouchery na catering o wartości 500 zł, po jednym dla każdej osoby zajmującej drugie miejsce. Etap 1 przewiduje dodatkowo 16 nagród wyróżniających dla uczestników 1 Etapu wybranych przez Jury w drodze wyboru kreatywnych odpowiedzi. Nagrodą wyróżniającą jest butelka.

3.3.3 W wyborze zwycięzców Etapu 3 dnia 18.07.2024 udział biorą zamówienia z okresu 04.07.2024 - 17.07.2024. Nagrodę główną otrzymuje osoba, która udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu. Nagrodą główną jest voucher na wypoczynek o wartości 1000 zł + voucher na catering o wartości 500 zł. Nagrodę za drugie miejsce otrzymują ex aequo 4 osoby, które udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu z wyłączeniem odpowiedzi udzielonej przez osobę otrzymującą nagrodę główną. Nagrodami za 2 miejsce są 4 vouchery na catering o wartości 500 zł, po jednym dla każdej osoby zajmującej drugie miejsce. Etap 1 przewiduje dodatkowo 16 nagród wyróżniających dla uczestników 1 Etapu wybranych przez Jury w drodze wyboru kreatywnych odpowiedzi. Nagrodą wyróżniającą jest butelka.

3.3.4 W wyborze zwycięzców Etapu 4 dnia 01.08.2024 udział biorą zamówienia z okresu 18.07.2024 - 31.07.2024. Nagrodę główną otrzymuje osoba, która udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu. Nagrodą główną jest voucher na wypoczynek o wartości 1000 zł + voucher na catering o wartości 500 zł. Nagrodę za drugie miejsce otrzymują ex aequo 4 osoby, które udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu z wyłączeniem odpowiedzi udzielonej przez osobę otrzymującą nagrodę główną. Nagrodami za 2 miejsce są 4 vouchery na catering o wartości 500 zł, po jednym dla każdej osoby zajmującej drugie miejsce. Etap 1 przewiduje dodatkowo 16 nagród wyróżniających dla uczestników 1 Etapu wybranych przez Jury w drodze wyboru kreatywnych odpowiedzi. Nagrodą wyróżniającą jest butelka.

3.3.5 W wyborze zwycięzców Etapu 5 dnia 15.08.2024 udział biorą zamówienia z okresu 01.08.2024 - 14.08.2024. Nagrodę główną otrzymuje osoba, która udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu. Nagrodą główną jest voucher na wypoczynek o wartości 1000 zł + voucher na catering o wartości 500 zł. Nagrodę za drugie miejsce otrzymują ex aequo 4 osoby, które udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu z wyłączeniem odpowiedzi udzielonej przez osobę otrzymującą nagrodę główną. Nagrodami za 2 miejsce są 4 vouchery na catering o wartości 500 zł, po jednym dla każdej osoby zajmującej drugie miejsce. Etap 1 przewiduje dodatkowo 16 nagród wyróżniających dla uczestników 1 Etapu wybranych przez Jury w drodze wyboru kreatywnych odpowiedzi. Nagrodą wyróżniającą jest butelka.

3.3.6 W wyborze zwycięzców Etapu 6 dnia 29.08.2024 udział biorą zamówienia z okresu 15.08.2024 - 28.08.2024. Nagrodę główną otrzymuje osoba, która udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu. Nagrodą główną jest voucher na wypoczynek o wartości 1000 zł + voucher na catering o wartości 500 zł. Nagrodę za drugie miejsce otrzymują ex aequo 4 osoby, które udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu z wyłączeniem odpowiedzi udzielonej przez osobę otrzymującą nagrodę główną. Nagrodami za 2 miejsce są 4 vouchery na catering o wartości 500 zł, po jednym dla każdej osoby zajmującej drugie miejsce. Etap 1 przewiduje dodatkowo 16 nagród wyróżniających dla uczestników 1 Etapu wybranych przez Jury w drodze wyboru kreatywnych odpowiedzi. Nagrodą wyróżniającą jest butelka.

3.4  Organizator zastrzega, że każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w konkursie tyle razy, ile spełnia warunki Konkursu. W tym celu musi złożyć zamówienie na minimum 5 dni tylko przez stronę pogotowie-dietetyczne.pl, wypełnić Formularz i napisać kreatywną odpowiedź na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu. 

3.5  Uczestnik oświadcza, że praca konkursowa (zwana dalej: Praca) w postaci Formularza będzie jego autorstwa i będzie przejawem jego osobistej twórczości, która to twórczość nie była dotychczas nigdzie publikowana. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych.

3.6  Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez Jury w drodze wyboru najbardziej kreatywnych Prac spośród osób, które wypełnią określone w Regulaminie warunki konkursowe.

3.7 Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.

4. NAGRODY

4.1 Organizator zastrzega, że główną nagroda to voucher na wypoczynek o wartości 1000 zł + voucher na catering 500 zł. Zostanie ogłoszony jeden zwycięzca nagrody głównej w każdym etapie Konkursu. Łącznie nagrodę główną wygrywa 6 osób, po jednej w każdym Etapie trwania Konkursu. Dodatkowe nagrody oferowane w Konkursie to 24 vouchery na catering oferowane za 2 miejsce (odpowiednio po 4 w każdym Etapie), każdy o wartości 500 zł oraz 96 butelek przyznawanych dla uczestników Konkursu jako wyróżnienie (odpowiednio po 16 w każdym Etapie).

4.2 W wyborze zwycięzców Etapu 1 dnia 17.06.2024 udział biorą zamówienia z okresu 06.06.2024 - 17.06.2024. Nagrodę główną otrzymuje osoba, która udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu. Nagrodą główną jest voucher na wypoczynek o wartości 1000 zł + voucher na catering o wartości 500 zł. Nagrodę za drugie miejsce otrzymują ex aequo 4 osoby, które udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu z wyłączeniem odpowiedzi udzielonej przez osobę otrzymującą nagrodę główną. Nagrodami za 2 miejsce są 4 vouchery na catering o wartości 500 zł, po jednym dla każdej osoby zajmującej drugie miejsce. Etap 1 przewiduje dodatkowo 16 nagród wyróżniających dla uczestników 1 Etapu wybranych przez Jury w drodze wyboru kreatywnych odpowiedzi. Nagrodą wyróżniającą jest butelka.

4.3 W wyborze zwycięzców Etapu 2 dnia 04.07.2024 udział biorą zamówienia z okresu 18.06.2024 - 03.07.2024. Nagrodę główną otrzymuje osoba, która udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu. Nagrodą główną jest voucher na wypoczynek o wartości 1000 zł + voucher na catering o wartości 500 zł. Nagrodę za drugie miejsce otrzymują ex aequo 4 osoby, które udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu z wyłączeniem odpowiedzi udzielonej przez osobę otrzymującą nagrodę główną. Nagrodami za 2 miejsce są 4 vouchery na catering o wartości 500 zł, po jednym dla każdej osoby zajmującej drugie miejsce. Etap 1 przewiduje dodatkowo 16 nagród wyróżniających dla uczestników 1 Etapu wybranych przez Jury w drodze wyboru kreatywnych odpowiedzi. Nagrodą wyróżniającą jest butelka.

4.4 W wyborze zwycięzców Etapu 3 dnia 18.07.2024 udział biorą zamówienia z okresu 04.07.2024 - 17.07.2024. Nagrodę główną otrzymuje osoba, która udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu. Nagrodą główną jest voucher na wypoczynek o wartości 1000 zł + voucher na catering o wartości 500 zł. Nagrodę za drugie miejsce otrzymują ex aequo 4 osoby, które udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu z wyłączeniem odpowiedzi udzielonej przez osobę otrzymującą nagrodę główną. Nagrodami za 2 miejsce są 4 vouchery na catering o wartości 500 zł, po jednym dla każdej osoby zajmującej drugie miejsce. Etap 1 przewiduje dodatkowo 16 nagród wyróżniających dla uczestników 1 Etapu wybranych przez Jury w drodze wyboru kreatywnych odpowiedzi. Nagrodą wyróżniającą jest butelka.

4.5 W wyborze zwycięzców Etapu 4 dnia 01.08.2024 udział biorą zamówienia z okresu 18.07.2024 - 31.07.2024. Nagrodę główną otrzymuje osoba, która udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu. Nagrodą główną jest voucher na wypoczynek o wartości 1000 zł + voucher na catering o wartości 500 zł. Nagrodę za drugie miejsce otrzymują ex aequo 4 osoby, które udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu z wyłączeniem odpowiedzi udzielonej przez osobę otrzymującą nagrodę główną. Nagrodami za 2 miejsce są 4 vouchery na catering o wartości 500 zł, po jednym dla każdej osoby zajmującej drugie miejsce. Etap 1 przewiduje dodatkowo 16 nagród wyróżniających dla uczestników 1 Etapu wybranych przez Jury w drodze wyboru kreatywnych odpowiedzi. Nagrodą wyróżniającą jest butelka.

4.6 W wyborze zwycięzców Etapu 5 dnia 15.08.2024 udział biorą zamówienia z okresu 01.08.2024 - 14.08.2024. Nagrodę główną otrzymuje osoba, która udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu. Nagrodą główną jest voucher na wypoczynek o wartości 1000 zł + voucher na catering o wartości 500 zł. Nagrodę za drugie miejsce otrzymują ex aequo 4 osoby, które udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu z wyłączeniem odpowiedzi udzielonej przez osobę otrzymującą nagrodę główną. Nagrodami za 2 miejsce są 4 vouchery na catering o wartości 500 zł, po jednym dla każdej osoby zajmującej drugie miejsce. Etap 1 przewiduje dodatkowo 16 nagród wyróżniających dla uczestników 1 Etapu wybranych przez Jury w drodze wyboru kreatywnych odpowiedzi. Nagrodą wyróżniającą jest butelka.

4.7 W wyborze zwycięzców Etapu 6 dnia 29.08.2024 udział biorą zamówienia z okresu 15.08.2024 - 28.08.2024. Nagrodę główną otrzymuje osoba, która udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu. Nagrodą główną jest voucher na wypoczynek o wartości 1000 zł + voucher na catering o wartości 500 zł. Nagrodę za drugie miejsce otrzymują ex aequo 4 osoby, które udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Formularzu z wyłączeniem odpowiedzi udzielonej przez osobę otrzymującą nagrodę główną. Nagrodami za 2 miejsce są 4 vouchery na catering o wartości 500 zł, po jednym dla każdej osoby zajmującej drugie miejsce. Etap 1 przewiduje dodatkowo 16 nagród wyróżniających dla uczestników 1 Etapu wybranych przez Jury w drodze wyboru kreatywnych odpowiedzi. Nagrodą wyróżniającą jest butelka.

4.8 W Konkursie nie biorą udział zamówienia złożone w inny sposób niż przez stronę pogotowie-dietetyczne.pl

4.9 Wszystkie konkursowe materiały promocyjne mają charakter przykładowego poglądu, a wygląd nagród może się różnić od propozycji przedstawianych na grafikach.

5 LAUREACI I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

5.1 Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w drodze wyboru najbardziej kreatywnych Prac spośród osób, które spełnią określone w Regulaminie warunki konkursowe.

5.2 Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej telefonicznie lub drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni od czasu zakończenia każdego z Etapów.

5.2 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na stronie konkursowej, na Instagramie, Facebooku nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia danego Etapu.

5.3  Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres wskazany przez laureata najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej oraz podania przez niego danych niezbędnych do realizacji przesyłki.

5.4  Wyboru laureatów dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, oceniając według swej subiektywnej oceny jakość, oryginalność przesłanej przez uczestnika Konkursu Pracy, a także adekwatność względem przedstawionego przez Organizatora tematu Pracy.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest PD Fit Damian Drozdowski.

6.2 Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (zarówno Administratora, jak i Uczestników), do których należą: umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie organizacji Konkursu oraz jego przeprowadzenia, dopełnienia wymogów formalnych związanych z przyznaniem nagród laureatom, rozpoznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych, umożliwienia dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ,,RODO”). Ponadto dane Uczestników mogą być przetwarzane w celu realizacji nałożonych na Administratora obowiązków polegających na gromadzeniu i przechowywaniu dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych. Jeżeli uczestnicy wyrażą zgodę Administrator może także opublikować na swoim profilu informacje o laureatach Konkursu.

6.3 Organizator nie będzie udostępniał danych Uczestników Konkursu podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w których konieczność taka będzie wynikała z obowiązujących przepisów lub udostępnienie danych będzie niezbędne do realizacji celów, dla których dane są przetwarzane, np. dostarczenia nagród laureatom.

6.4 Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa dotyczącymi gromadzenia dokumentacji księgowej lub przedawnienia roszczeń.

6.5 Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie jest oparte na przesłance uzasadnionego interesu Uczestnika lub Administratora;

wniesienia skargi do Prezesa UODO;

w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoba ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.

6.6 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach Konkursu i przyznaniu nagród.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r.,nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

7.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.

7.3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Wybierz idealną dietę dla Siebie!
Sprawdź diety
22 lipca 2024
Jaka dieta jest najlepsza na lato?
Czytaj więcej
ikona w bok
03 lipca 2024
Jaka dieta jest najzdrowsza?
Czytaj więcej
ikona w bok
25 czerwca 2024
Dieta wysokobiałkowa - czy jest zdrowa?
Czytaj więcej
ikona w bok
14 czerwca 2024
Regulamin konkursu "Obstaw wynik meczu i wygraj"
Czytaj więcej
ikona w bok
1 2 3 5

Nie znasz swojego zapotrzebowania kalorycznego?

ikona
Oblicz kalorie
logo cateringu dietetycznego
ikona lokalizacji
ul. Pozioma
15-558 Białystok
ikona zegara

Poniedziałek - Piątek
07:00 - 17:00

Sobota
08:00 - 12:00

Obserwuj nas:

Gdzie dowozimy?

Dowozimy do ponad 3000 miejscowości. Sprawdź czy jesteśmy u Ciebie!

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
*Nie znalazłeś swojej miejscowości? Sprawdź raz jeszcze w panelu zamówień, znajduje się tam aktualna lista obsługiwanych przez nas miast.
Copyright © 2022 PogotowieDietetyczne. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: 
BetterVision
Polityka prywatnościRegulamin
crossmenuchevron-down